Kwaliteitsregister Paramedici

DTL-proof

HCA-Kwaliteitstoets-2015-2017

De Praktijk

Teamfoto 2016


Onze cliënten                                                                                    

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met logopedische stoornissen. Ook (jong)volwassenen met stem- of slikproblemen en stotteren kunnen bij ons terecht voor adviezen en behandeling.

Onze logopedisten werken nauw samen met ouders en scholen. Verder hebben we goede contacten met huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Auris (audiologisch centrum), orthodontisten, kinderartsen, KNO-artsen en andere specialisten. Ook is er een nauwe samenwerking met kinderfysiotherapeuten van Fysiotherapie Rotterdam.


VERWIJZING EN AANMELDING

Voor logopedische behandeling heeft u meestal een verwijsbrief nodig van uw huisarts, medisch specialist of orthodontist. Na gericht onderzoek kan advies worden gegeven en indien nodig behandeling plaatsvinden. U kunt het aanmeldformulier  op deze site invullen of u kunt telefonisch contact met ons opnemen (010-4231320 of 010-3072005)


Intake en Anamnese

Na aanmelding vindt een eerste kennismaking plaats en kunt u aangeven welke klacht u heeft. De logopedist zal daarna aanvullende vragen gaan stellen. Belangrijk is dat u de eerste keer de zorgpas, paspoort of identiteitskaart én de verwijsbrief meeneemt van degene waarvoor de afspraak is gemaakt. Als het om een kind gaat, willen we graag dat de ouder(s) bij het gesprek aanwezig is/zijn. De logopedist zal u aan het eind van dit gesprek vertellen hoe het verdere behandeltraject eruit zal zien.


Onderzoek en behandeling

Logopedie behandeling

Bij u of uw kind zal eerst verder onderzoek worden gedaan om het probleem goed in kaart te brengen. Verder worden er observaties gedaan en moet u misschien nog aanvullende vragenlijsten invullen. Als het onderzoek klaar is bespreekt de logopedist met u wat er verder gaat gebeuren en zal ze u vertellen of logopedie wel of niet nodig is. Als ze logopedie adviseert zal ze samen met u bespreken hoe het behandeltraject er verder uit zal zien. Er zal een behandelcontract met u worden getekend en de logopedische doelen zullen worden besproken.

 > U kunt zich hier aanmelden.


DUUR VAN DE BEHANDELING

Behandeling vindt meestal één of twee keer per week plaats en duurt 25 minuten waarvan 5 minuten zijn gereserveerd voor het bespreken van de oefeningen (meestal met de ouders) voor thuis. Er zijn verschillende factoren die bepalen hoe lang een behandeling kan duren. Dit hangt af van de aard en de ernst van de klacht.


VERGOEDING

De kosten voor logopedisch onderzoek en behandeling wordt voor kinderen vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft meestal wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts, medisch specialist of orthodontist. Als er een specifieke behandeling nodig is, bijvoorbeeld voor preverbale logopedie of voor een aan huis behandeling moet dit worden vermeld op de verwijzing. 

Voor volwassenen wordt logopedie ook vergoed, maar zal eerst het eigen risico worden aangesproken. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor logopedie. De tarievenlijst voor logopedische behandeling vindt u hier.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.


BETALINGSAFSPRAKEN

De behandelingen vinden plaats op afspraak. Als u niet op een afspraak kunt komen belt u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak af. In geval van onverwachte problemen, kunt ook 's ochtends voor half 9 ons antwoordapparaat inspreken. Voor afspraken die niet of te laat worden afgezegd brengt de praktijk 75% van de geplande behandeltijd bij u zelf in rekening. Deze verzuimnota kunt u niet declareren bij uw ziektekostenverzekering. Het tarief per behandeling in de praktijk is conform het NZA-tarief € 40,05. Een specifieke stotterbehandeling of behandeling preverbale logopedie kost € 80,10


SAMENWERKING

Onze logopediepraktijk werkt nauw samen met ouders, leerkrachten, intern begeleiders, uw huisarts, medisch specialisten en andere hulpverleners. Door samen te werken kunnen we effectiever behandelen. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek vragen we u een toestemmingsverklaring te ondertekenen voor het overleggen en verzenden van onderzoeks- en behandelverslagen van de logopediebehandelingen naar de betreffende school en/of andere hulpverlener. Sinds kort werkt Logopediepraktijk Afrikaanderwijk-Katendrecht nauw samen met de afdeling kinderfysiotherapie van Fysiotherapie Rotterdam


KLACHTEN OVER UW LOGOPEDIST

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Met klachten kunt u het best eerst naar uw logopedist gaan. Onze praktijk is aangesloten bij het college van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) en de landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerste lijn (de klachtencommissie). De uitgebreide klachtenregeling staat in de folder: "Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist"


 
Inloggen

(c) Logopediepraktijk Afrikaanderwijk-Katendrecht - voor kinderen en volwassenen
Telefoon: 010-4231320 of 010-3072005 - Website: www.logo-ak.nl